وبینار سازمان آبی-سیاسی در خاور میانه

واحد پژوهش‌های آب، انرژی و مهندسی محیط زیست از دانشگاه اولو کشور فنلاند از مرکز بین‌المللی قنات دعوت کرد تا نتایج تحقیقات خود را در مورد سازمان‌های آبی-سیاسی در اختیار مدرسین و دانشجویان این دانشگاه قرار دهد.

به این منظور، مجید لباف خانیکی به نمایندگی از مرکز در 21 بهمن 99 در مورد ردپای آب در ساختارهای سیاسی خاور میانه از منظر تاریخی سخنرانی کرد.

کد خبر: 62
  تاریخ خبر : 27 بهمن 1399
 461