وبینار "دینامیک اجتماعی و فرهنگی آب در تاریخ ایران"

این وبینار توسط دانشگاه اصفهان و با سخنرانی مجید لباف خانیکی، پژوهشگر ارشد مرکز بین‌المللی قنات در تاریخ 14 بهمن 99 برگزار گردید.

در این وبینار دانشجویان و اعضای هیئت علمی از سراسر کشور شرکت کردند. نقش آّب در تکامل اجتماعی و فرهنگی ایران، آب در بن‌بست همکاری و ارتباط آب با چرخه ی حیات سازمان‌های سیاسی از موضوعات اصلی این سخنرانی بودند.

کد خبر: 63
  تاریخ خبر : 27 بهمن 1399
 451