نخستین جشنواره منطقه‌ای فیلم‌های 100 ثانیه‌ای آب و انرژی

نخستین جشنواره منطقه‌ای فیلم‌های 100 ثانیه‌ای آب و انرژی توسط وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران و دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران برگزار می‌شود.

محورهای جشنواره به شرح ذیل می‌باشد:

  • ارزش زیست‌محیطی آب و انرژی
  • ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آب و انرژی
  • تغییر اقلیم و آب و انرژی
  • نقش رسانه در آموزش و مدیریت مصرف بهینه آب و انرژی
  • دسترسی به آب سالم و انرژی پایدار

همچنین آخرین مهلت دریافت آثار در سایت 31 فروردین 1400 می‌باشد.

www.100-we.com

کد خبر: 67
  تاریخ خبر : 5 اسفند 1399
 442